O firmie

AMPER Sp. z o.o.
ul. Równoległa 1
42-600 Tarnowskie Góry

tel./fax: +48 32 285 34 63
tel./fax: +48 32 285 40 63
tel./fax: +48 32 380 04 75
e-mail: amper@amperbaterie.pl

Ochrona środowiska

Firma Amper od początku działalności gospodarczej prowadzi politykę proekologiczną w celu ochrony
Środowiska zgodnie z obowiązujacymi Ustawami:

Ustawa o Bateriach i Akumulatorach
Ustawa o Odpadach w zakresie gospodarki odpadami

Decyzja - Zużyte baterie i akumulatory:

Decyzja 2013
Decyzja 2007_1
Decyzja 2012
Decyzja Amper

decyzja 2012 bis